• تماس با ما: 91322110-021
  • ایمیل به ما: info@radzad.com
  • ساعت کاری: 09:00 تا 19:00

سئو تکنیکال

سئو تکنیکال: چک لیست کامل تکنیک ها

در حالت کلی دو نوع سئو جود دارد: سئو داخلی که به بهینه سازی محتوای صفحات پرداخته و سئو خارجی که بر روی ارتباط بین وب سایت ها متمرکز است. ترکیب این دو نوع سئو تقریبا سئو را به کمال خود می رساند. اما چند لحظه صبر کنید، نوع دیگری از سئو نیز وجود دارد و آن هم سئو تکنیکال است.