وجود بنرهای تبلیغات در صفحه چگونه بر روی سئو تاثیر می گذارد؟

یکی از کاربران وب سایت چنین سوالی را مطرح کرده است: "آیا بنرهای موجود در سابد بار، پست های مرتبط، دکمه های اشتراک در شبکه های اجتماعی ...

ادامه مطلب

آیا لینک های داخلی نوفالو بر روی سئو تاثیر گذارند؟

یکی از کاربران وب سایت در پیغامی از ما پرسیده است که: یکی از ابزارهای سئو خطایی مبنی بر پیام زیر به من اعلام کرده است: "لینک های داخل...

ادامه مطلب