کنترل سئو سایت، چگونه بر روی سئو نظارت کنیم؟

عدم توجه به مشکلات پیش آمده در رابطه با سئو، حتی در چند روز نیز میتواند تاثیر بزرگی بر روی کسب و کار شما داشته باشد. حال با این شرایط چگونه به کنترل سئو سایت و شناسایی مشکلات در کمترین زمان بپردازیم؟

نظارت بر روی سلامت سئو برای موفقیت در کسب و کارهای آنلاین امری ضروریست. افت رتبه وب سایت در چشم بر هم زدنی میتواند اتفاق بیفتد و انتظار برای گزارشات ماهانه می تواند کسب و کار شما را به ورطه سقوط نزدیک می کند.

معیارهایی در سئو وجود دارند که بایستی به صورت روزانه یا هفتگی نظرات شوند تا از بروز مشکلات جدید در وب سایت ممانعت به عمل آید. اگرچه این معیارها اشاره به مشکل به خصوصی نمی کنند، اما شروع خوبی برای کشف عامل اصلی مشکل هستند.

روش هایی که در این مطلب به آنها پرداخته ایم در بسیاری از وب سایت ها کارا هستند. این روش ها تنها در سایت هایی که نیازهای به خصوص یا برنامه سئو پیچیده ای دارند، می بایست متناسب با آنها پیکربندی شوند.

1. تغییرات در ترافیک ارگانیک

ترافیک ارگانیک (ترافیک به دست آمده از نتایج جستجو) یکی از بزرگترین اهداف سئو بوده و تغییر در این نوع ترافیک، به طور گسترده ای از سئو نشات می گیرد. اگر دچار افت ترافیک شدید:

 • مشکل را شناسایی و وضعیت را تشریح کنید
 • از معیاری های بیشتری برای کمک به یافتن منبع مشکل استفاده کنید
 • ترافیک ارگانیک تمام بخش ها را به طر مجزا چک کنید تا متوجه شوید که آیا افت ترافیک از جای خاصی نشات گرفته یا اینکه کل وب سایت تحث تاثیر قرار گرفته است.
 • داده های به دست آمده را در دو بخش موبایل و دسکتاپ دسته بندی کنید تا متوجه پلتفرمی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته شوید.
 • سایر کانال های بازاریابی را بررسی کنید و کاهش ترافیک از این منابع را نیز چک کنید.

اگر وب سایت شما دچار افزایش ترافیک شد، تحقیق کنید که چه عواملی در آن نقش داشته و با یادگیری در این باره، از تکنیک های مشابه در سایر بخش ها نیز استفاده کنید.

برای شناسایی سریع افت ترافیک هشداری را در پلتفرم آنالیتیکس خود برنامه ریزی کنید تا در صورت افت ترافیک ارگانیک هفتگی به مقدار بیش از 5% برای شما ایمیلی ارسال شود تا در جریان آن قرار بگیرید.

2. تغییر در ترافیک بدون مرجع

بسیاری از افراد تنها به ترافیک ارگانیک توجه می کنند و به ترافیک بدون مرجع سایت توجهی نمی کنند. چرا که بسیاری از کاربران پس از مشاهده وب سایت شما از نتایج جستجو، ممکن است که در دفعات آینده به صورت مستقیم و با تایپ کردن آدرس دامنه، وارد سایت شوند. با افزایش سطح رمزنگاری موتورهای جستجو و امنیت مرورگرها، بسیاری از ترافیک های ارگانیک در پلتفرم های آنالیتیکس به صورت مستقیم (Direct) شناسایی می شوند. این اتفاق در مورد ترافیک موبایل بیشتر می افتد. اگر ترافیک بدون مرجع وب سایت دچار کاهش شد:

 • چک کنید که آیا همین اتفاق در ترافیک ارگانیک نیز روی داده است یا نه.
 • داده های مرتبط با ورودی های موبایل را نیز چک کرده و کاهش ترافیک از این منبع را نیز بررسی کنید، چرا که بسیاری از مرورگرهای امروزی موبایل داده های مرجع را منتقل نمی کنند.
 • در صورت برچسب گذاری UTM برای دیگر کانال های بازاریابی احتمالا با کاهش ترافیک بدون مرجع مواجه خواهید شد.
 • سایر کانال های بازاریابی را بررسی کنید و کاهش ترافیک از این منابع را نیز چک کنید.

اگر ترافیک بدون مرجع دچار افزایش شد:

 • عوامل دخیل در این حوزه را شناسایی و از نکته آن در سایر بخش های وب سایت نیز استفاده کنید.
 • از برچسب گذاری صحیح UTM اطمینان حاصل کنید.
 • افزایش در ورودی های موبایل سایت را چک کنید.
 • افزایش ورودی ها از دیگر کانال های بازاریابی را چک کنید.

پیشنهاد می کنیم که هشداری در پلتفرم آنالیتیکس برنامه ریزی کنید که با افزایش یا کاهش 10% ترافیک بدون مرجع نسبت به هفته قبل به شما در قالب ایمیل اطلاع رسانی شود.

3. تغییر در ترافیک دارای مرجع

ترافیک دارای مرجع یکی از پارامترهای افزایش یا کاهش بک لینک در سایت سایت ها می تواند باشد. همچنین این نوع ترافیک در ارزیابی ارزشمند بودن بک لینک ها به ما کمک می کند. اگر ترافیک دارای مرجع کاهش پیدا کرد:

 • بک لینک های سایت را بررسی کنید تا احیانا بک لینک های شما پاک نشده باشد.
 • اگر ترافیک زیادی را از یک لینک دریافت می کردید، چک کنید که آیا آن وب سایت در حال بروزرسانی یا تغییر طراحی است یا خیر.

اگر ترافیک دارای مرجع افزایش پیدا کرد:

 • بررسی کنید که چه سایت های جدیدی در حال ارسال ترافیک به شما هستند و با بررسی آنها به دنبال موارد مشابه باشید.

پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکر بندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% ترافیک دارای مرجع نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

4. تغییر در ترافیک کمپین ها

اگرچه ترافیک های متعلق به کمپین ها ارتباط مستقیمی با کارایی سئو ندارد، اما می تواند نشانه هایی از اینکه چرا ترافیک بدون مرجع یا ترافیک ارگانیکی که (از جستجوی نام برند به دست می آید) در حال کاهش است داشته باشد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 20% ترافیک کمپین ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

5. ترافیک به دست آمده از ایمیل ها

همانند مورد قبل، ترافیک به دست آمده از ایمیل ها می تواند نشانه هایی از کاهش ترافیک در سایر منابع برای ما داشته باشد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکر بندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 20% ترافیک به دست آمده از ایمیل ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

6. تغییر در سشن ها

امروزه کاربران از طریق تاکتیک های بازاریابی متفاوتی وارد سایت می شوند. ارزیابی رشد یا افت سشن ها (sessions) اطلاعاتی را در مورد بررسی میزان موفقیت تاکتیک های بازاریابی شما در اختیارتان می گذارد. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% تعداد سشن ها نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

7. تغییر در تعداد کاربران

در کنار تعداد سشن ها نظرات بر تعداد کاربران نیز در وب سایت مهم است. تعداد کاربران در کنار چند پارامتر دیگر به شما امکان می دهد تا متوجه شوید که آیا کارایی وب سایت در نتایج جستجو افزایش داشته است یا کاربران قدیمی بیشتر به وب سایت بازمیگردند. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت کاهش یا افزایش بیش از 10% تعداد کاربران نسبت به هفته گذشته، این مورد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

8. تعداد کاربران موبایلی

همانطور که گفته شد، مرورگرهای موبایل داده های ارجاعی کمتری را نسبت به مرورگرهای دسکتاپ منتقل می کنند. این مسئله موجب سخت شدن محاسبه بازگشت سرمایه برای کاربران موبایلی می شود. یک تحقیق نشان می هد که 60% ترافیک به دست آمده از نتایج جستجو مخصوصا در دستگاه های موبایل به صورت مستقیم گزارش می شود. پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید که تغییرات تعداد کاربران موبایلی نسبت به هفته گذشته از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

9. افزایش سرعت بارگذاری صفحه

سرعت بارگذاری صفحه نقش مهمی را در سئو و کارایی وب سایت بازی می کند. افزایش زمان بارگذاری وب سایت سیگنالی منفی به موتورهای جستجو منتقل می کند و پایشگرها نیز قادر نیستند که به خوبی به کار خود در وب سایت بپردازند. همچنین کاربران نمی توانند به خوبی به کار با وب سایت پرداخته و نرخ تبدیل کاهش خواهد یافت.

پلتفرم آنالیتیکس خود را به گونه ای پیکربندی کنید تا در صورت افزایش 10% زمان بارگذاری نسبت به روز قبل و همینطور افزایش زمان بارگذاری یک صفحه به بیش از مقداری مشخص، این موارد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود. همچنین به طور هفتگی دو گزارش مجزا برای کاربران دسکتاپی و موبایلی تهیه کنید، به شکلی که پنجاه صفحه با کندترین سرعت بارگذاری برای شما به نمایش گذاشته شود. سپس با استفاده از ابزار Gtmetrix به تهیه گزارشی از سرعت سایت بپردازید.

10. زمان پاسخگویی سرور

سرعت وب سایت همیشه عاملی برای کند شدن سایت نیست. بعضا زمان بالای پاسخگویی موجب کند شدن سرعت می گردد. گزارش اتوماتیکی را در پلتفرم آنالیتیکس خود تنظیم کنید که که در صورت افزایش زمان پاسخگویی سرور به یک مقدار مشخص، این موضوع از طریق ایمیلی به شما اطلاع رسانی شود.

11. خطاهای پایشی

گزارش خطاهای گوگل سرچ کنسول از وب سایت در سئو و سلامت وب سایت نقشی حیاتی دارد. باگ های زیادی ممکن است در بک اند وجود داشته باشد که شناسایی آنها کار دشواری باشد. همچنین در صورت تغییر آدرس یک صفحه و عدم ایجاد ریدایرکت نیز از این طریق باخبر خواهید شد.

این ابزار به ما کمک می کند تا در صورتی که کسی به شما لینکی اشتباه در محتوا دهد، این گونه مطلع شوید. برای گرفتن گزارشات دوره ای از این موضوع بایستی از API گوگل سرچ کنسول در ابزار آنالیتیکس خود استفاده کنید.

12. خطاهای سروری

شناساسیی خطاهای سروری با استفاده از ابزارهای معمول سئو کار دشواریست. بهتر است که با تنظیم هشدارهایی در صورت بروز خطاهای زیاد در سرور، از این موضوع مطلع شوید.

13. تعداد صفحات پایش شده در روز

این پارامتر به همراه دیگر پارامتر میزان زمان سپری شده برای دانلود صفحات در گوگل سرچ کنسول قابل مشاهده هستند. اگر تعداد صفحات پایش شده در روز کاهش یافته و زمان بارگذاری یک صفحه افزایش یابد، این مسئله می تواند نشانی از افت کارایی وب سایت باشد. بهتر است که این دو پارامتر در قالب گزارشات هفتگی چک شوند.

14. میزان نمایش نام برند در نتایج جستجو و تعداد کلیک ها

تغییر در تعداد نمایش و جستجوی کلمات کلیدی شامل نام برند شما بایستی مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تاثیرات بازاریابی داشت.

15. میزان نمایش کلمات کلیدی بدون نام برند، تعداد کلیک ها و نرخ کلیک

بررسی تعداد نمایش کلمات کلیدی عمومی سایت در نتایج جستجو می تواند آینه ای تلاش ها شما در راستای سئو باشد. میزان تغییرات در نمایش، تاثییر فصل ها در تعداد جستجوها، تغییر در نرخ کلیک سایت همگی می توانند پارامترهای خوبی برای کنترل سئو وب سایت محسوب گردند.

16. رتبه کلمات کلیدی

رتبه کلمات کلیدی در نتایج جستجو یکی از مهمترین معیارهای متخصصین برای نظارت بر روی سئو محسوب می شود. طبیعیست که با افت رتبه، ترافیک وب سایت نیز کاهش یابد. در صورت افت رتبه های وب سایت دست به تغییراتی در استراتژی کلمات کلیدی سایت زده و یا حتی پنالتی شدن وب سایت را بررسی نمایید.

17. گزارشات Manual Actions

یکی از ابزارهای خوب گوگل سرچ کنسول بخش Manual Actions است. در این بخش جریمه های مستقیم گوگل بر روی سایت شما گزارش می گردد. همواره ایمیل خود را چک کرده تا از گزارشات این بخش در حداقل زمان باخبر شوید. دقت داشته باشید که در این بخش پنالتی های الگوریتمی به شما گزارش نمی گردد.

18. گزارشات Security Issues

مشابه بخش قبلی در این بخش وجود بدافزارها و مشکلات امنیتی وب سایت به شما گزارش داده می شود. موتورهای جستجو از معیارهای مختلفی برای ارزیابی وجود بد افزار در وب سایت استفاده می کنند. در صورت مشاهده پیغامی در این بخش، هر چه زودتر نسبت به رفع آن اقدام کنید.

19. گزارشات بخش Coverage

در بخش Coverage گوگل سرچ کنسول از چگونگی ایندکس سایت توسط گوگل و مشکلات آن آگاهی خواهید یافت. به عنوان مثال از داده های زیر مطلع می شوید:

 • چه تعداد از صفحات سایت در ایندکس گوگل قرار دارند؟
 • آیا قوانین robots.txt مانع از ایندکس صفحاتی شده اند؟
 • آیا صفحات ایندکس شده دچار خطا شده اند؟
 • آیا متا تگ ها مانع از ایندکس صفحه ای شده اند؟

20. بانس ریت

افزایش بانس ریت بیانگر اطلاعاتی در مورد سلامت سئو وب سایت است. بانس ریت می تواند نشان از اطلاعات زیر باشد:

 • نمایش صفحات نامرتبط با نیاز کاربر
 • هدف گذاری اشتباه کلمات کلیدی
 • تجربه کاربری ضعیف
 • سرعت سایت پایین
 • متا دیتاهای ضعیف

ابزار آنالیتیکس را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت افزایش متوسط بانس ریت به بیش از 10%، به شما اطلاع رسانی شود.

21. نمایش صفحات 404

بسیاری از فریمورک ها مانند .NET کوئری استرینگ مشخصی را به URL صفحات 404 اضافه می کنند. این گونه میتوان از طریق ابزار آنالیتیکس به راحتی به این صفحات دست یافت. ابزار آنالیتیکس را به گونه ای تنظیم کنید که در صورت افزایش تعداد صفحات 404 به بیش از 10% نسبت به هفته گذشته به شما اطلاع رسانی شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *